اصلی‌ترین چالش بوکس مسائل اقتصادی است

مصطفی نکولعل آزاد گفت: اصلی‌ترین چالشی که بازیکنان، مربیان و باشگاه داران با آن مواجه هستند مشکلات اقتصادی است.

ادامه مطلب

view:8 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 هفته پیش