اصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که اصلاح نظام بانکی نیاز اقتصاد کشور است گفت: استقلال بانک مرکزی اهمیت فراوانی دارد اما نه در طرح مجلس و نه در لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی استقلال بانک مرکزی به شکل جدی مطرح نشده است.

ادامه مطلب

view:62 منبع: تسنیم - 2 سال پیش