اصرار داریم هیچ قرارداد خارجی منعقد نشود قرارداد کشتی سازی با شرکت کره‌ای مربوط به سال 2008 است حجم نیروی بیکار جوان از چالش‌های اقتصاد کشور است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به توجه دولت به استفاده از توان داخلی، گفت: اصرار داریم که هیچ قرارداد خارجی منعقد نشود مگر اینکه در اجرای آن از ظرفیت داخل استفاده شود و پیوست فناوری نیز در کنار این قرارداد باشد.

ادامه مطلب

view:157 منبع: فارس - 1 سال پیش