اسکان 942مسافر نوروزی در ستاد اسکان مسافران منطقه 15

شهردارآنلاین: شهردار منطقه 15 از اسکان 942 مسافر و گردشگر نوروزی در مرکز اسکان مسافر منطقه خبر داد.

ادامه مطلب

view:64 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش