اسماعیل آذر به سراغ دهه فجر می‌رود

تهیه کننده برنامه تلویزیونی مشاعره گفت: بیشتر شاعران شرکت کننده در مشاعره قرآنی از حافظان قرآن هستند که می توانند شعرهای خاص قرآنی قرائت کنند.

ادامه مطلب

view:22 منبع: جهان - 1 ماه پیش