اسماعیل‌آجرلو: آمریکا بزرگترین ناقض‌حقوق بشر در جهان است سناریو جنایت های استکبار‌جهانی از شکنجه‌زندانیان تا شهادت مسافران‎پرواز ایران ایر استقبال 40 کشور از جشنواره بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی البرز

مدیر کل حوزه هنری استان البرز به واسطه برگزاری سه دوره مستمر جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی، منتخب ششمین جایزه بین المللی باروت خیس شد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: تیتر 1 - 3 ماه پیش