اسد: تروریستها فقط دو راه دارند، یا برگردند یا کشته می‌شوند

رئیس جمهور سوریه، از آغاز عملیات نظامی بسیار مهمی، برای راندن تروریست ها تا مرزهای ترکیه خبر داد.

ادامه مطلب

view:209 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 سال پیش