استکبار جهانی از قدرت و اتحاد جهان اسلام هراس دارد

سنندج- ایرنا- فرماندار قروه گفت: استکبار جهانی از قدرت جهان اسلام بیم دارد و یکی از توطئه های شوم آن ها این است که قدرت جهان اسلام را درگیر کنند.

ادامه مطلب

view:63 منبع: ایرنا - 1 سال پیش