استقرار گروه های سیار ثبت نام کارت ملی هوشمند در روستاهای قم

گروه های سیار ثبت نام کارت ملی هوشمند بر اساس توافقنامه میان اداره کل پست و ثبت احوال قم در دو بخش کهک و قنوات مستقر شده اند.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش