استقرار کولرهای گازی در چادر حجاج ایرانی در عرفات

غلامرضا رضایی با حضور در منطقه منا ضمن بازدید از روند برپایی چادرهای زائران ایرانی حج تمتع 96 درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای تسهیل امور حجاج ایرانی در عرفات و منا اظهار کرد: همه ساله در موسم حج در سرزمین عرفات از چادرهای سنتی استفاده می‌شد ضمن اینکه چند سالی بود که از کولرهای آبی برای خنک کردن درون چادرها بهره می‌بردیم.

ادامه مطلب

view:116 منبع: فردا - 1 سال پیش