استقبال مردم تفرش از کاروان زیر سایه خورشید

کاروان خادمان امام رئوف شهرستان تفرش را معطربه عطر حرم رضوی کردند.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش