استقبال مردم بیضا فارس از خادمان رضوی

مردم بیضا فارس ازخادمان بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) استقبال کردند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش