استفاده بهینه از آب در گلخانه یک کارآفرین کرمانی فیلم

یک کارآفرین کرمانی با استفاده از روش هیدروپونیک از هدررفت مقدار زیادی آب جلوگیری کرده است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش