استخدام ورزشي،جايزه مدير کل ورزش و جوانان مازندران به پهلوان ايران

خبرگزاري آريا - ساري – ايرنا – جابر صادق زاده قهرمان کشتي پهلواني که براي چهارمين سال پياپي بازوبند پهلواني را کسب کرده است به زودي در بدنه اداره ورزش و جوانان مازندران استخدام و فعاليت خود را آغاز خواهد کرد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: آریا - 10 ماه پیش