استخدام منشی جهت دفتر تزئینات داخلی ساختمان در زنجان

یک دفتر تزئینات داخلی ساختمان واقع در زنجان به منشی خانم ترجیحا بازنشسته آشنا به نرم افزار هلو و حسابداری نیازمند است. نوشته استخدام منشی جهت دفتر تزئینات داخلی ساختمان در زنجان اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir

ادامه مطلب

view:2 منبع: ایران استخدام - 5 روز پیش