استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به ... نوشته استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

ادامه مطلب

view:111 منبع: ای استخدام - 7 ماه پیش