استخدام خانم جهت امور حسابداری و دفتری در کلینیک بهار

کلینیک بهار در مشهد به همکار خانم حهت امور حسابداری و دفتری برای شیفت بعداز ظهر نیازمند است. ساعت کاری: ۱۷:۳۰ الی ۲۳ متقاضیان میتوانند جهت مصاحبه به آدرس اعلام شده مراجعه نمایند. نوشته استخدام خانم جهت امور حسابداری و دفتری در کلینیک بهار اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir

ادامه مطلب

view:21 منبع: ایران استخدام - 3 ماه پیش