استخدام حسابدار و مسئول خدمات و تشریفات در کارتینگ بین المللی

کارتینگ بین المللی پرند، در استان تهران واقع در نزدیکی شهر پرند جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط ... نوشته استخدام حسابدار و مسئول خدمات و تشریفات در کارتینگ بین المللی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: ای استخدام - 3 ماه پیش