استخدام اساتید زبان و سوپروایزر در آموزشگاه زبانهای خارجه

یک آموزشگاه زبان های خارجه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری ... نوشته استخدام اساتید زبان و سوپروایزر در آموزشگاه زبانهای خارجه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

ادامه مطلب

view:40 منبع: ای استخدام - 7 ماه پیش