استخدام اساتید زبان و سوپروایزر در آموزشگاه زبانهای خارجه

یک آموزشگاه زبان های خارجه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری ... نوشته استخدام اساتید زبان و سوپروایزر در آموزشگاه زبانهای خارجه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

ادامه مطلب

view:43 منبع: ای استخدام - 10 ماه پیش