استان مرکزی تا سوم مرداد زیر سایه کاروان خورشید برنامه‌ها

دبیر جشنواره زیر سایه خورشید در استان مرکزی از حضور کاروان رضوی تا سوم مرداد ماه در استان مرکزی خبر داد.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش