استان لرستان 1860 موقوفه انتفاعی دارد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با اشاره به ثبت نزدیک به 1860 موقوفه انتفاعی در این استان گفت: باید نیات واقفان به سمت موقوفات منفعتی در سطح استان هدایت شود چراکه نیاز امروز استان لرستان توجه به ترویج موقوفات منفعتی است.

ادامه مطلب

view:196 منبع: تسنیم - 1 سال پیش