استان تهران سرآمد در تولید محصولات دامی

از مجموع 14 هزار واحد تولیدی محصولات کشاورزی در استان تهران 8 هزار و پانصد واحد آن دامداری است و حدود 6 درصد تولیدات کشاورزی کشور در این استان تولید می شود.

ادامه مطلب

view:21 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش