استانداردهای پستی در شهرداری و دهیاری‌های لرستان رعایت شود

مدیرکل پست استان لرستان گفت: شهرداری و دهیاری‌های استان لرستان نسبت به استانداردهای پستی و مکانیزه کردن فرایند خدمات در حوزه املاک شهری و روستایی اقدام کنند.

ادامه مطلب

view:134 منبع: تسنیم - 1 سال پیش