استاد علوم سیاسی : مریم میرزاخانی یک الگوی نقش آفرین برای زنان ایرانی است

ساری - ایرنا - استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران گفت : مرحوم مریم میرزاخانی نابغه ریاضی جهان به کی الگوی نقش آفرین برای زنان ایرانی تبدیل شده است .

ادامه مطلب

view:70 منبع: ایرنا - 10 ماه پیش