اسامی کامل سرنشینان نفتکش ایرانی به همراه مسئولیت ها عکس

حوادث رکنا: بر اثر برخورد دو کشتی در آب های ساحل شرقی چین که روز 16 دی اتفاق افتاد، در مجموع ۳۲ نفر از خدمه کشتی شامل 32 ایرانی ناپدید شدند.

ادامه مطلب

view:31 منبع: تی نیوز - 10 ماه پیش