از کلاف پیچیده معدن کاری تا قطعی برق در مناطق گرمسیری

تصاویر تیتر نخست و عناوین نیم صفحه نشریات چاپ 27 تیرماه کرمان را در سایت باشگاه خبرنگاران ببینید.

ادامه مطلب

view:45 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش