از پول تو تا جیب من راهی به جز تشویش نیست!

نیم نگاهی به آشفته بازار این روزها در بخش اقتصاد کشورمان نشان می دهد که عملیات روانی دشمن و صدالبته سودجویی فرصت طلبان داخلی از فرایند تشویش بیشترین تأثیر را بر رشد قیمت ها داشته است. - نیم نگاهی به آشفته بازار این روزها در بخش اقتصاد کشورمان نشان می دهد که عملیات روانی دشمن و صدالبته سودجویی فرصت طلبان داخلی از فرایند تشویش بیشترین تأثیر را بر رشد قیمت ها داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، آشفته ... منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:23 منبع: قطره - 4 ماه پیش