از ورود بخش خصوصی به حوزه درمان حمایت می‌کنیم

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از زمینه‌هایی که نیاز است بخش خصوصی به آن ورود کند حوزه درمان است و ما از این ورود به طور جدی حمایت می‌کنیم

ادامه مطلب

view:170 منبع: فردا - 1 سال پیش