از همکاری برای مقابله با تحریم‌های تحمیلی علیه ایران حمایت می‌کنیم

وزیر خارجه روسیه در نشست وین، آمادگی این کشور را برای مشارکت در تحقق توافق هسته‌ای ایران و لزوم دفاع از همکاری‌های اقتصادی با ایران جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا را مورد تأکید قرار خواهد داد.

ادامه مطلب

view:31 منبع: ایلنا - 4 ماه پیش