از هفته آینده استیضاح وزیران را آغاز خواهیم کرد

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس گفت: به همراه بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان از ریاست جمهور خواسته ایم که در ترمیم و تکمیل و حتی تعویض تیم اقتصادی دولت همت کند و اگر این اتفاق نیفتد هفته آینده وزاری این تیم در طرح استیضاح قرار می‌گیرند.

ادامه مطلب

view:20 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش