از ماجرای پول دادن برای حضور در «لیست امید» تا شهادت کذب وکیل هاشمی برای فائزه

علیزاده طباطبایی گفت:من تا شب انتخابات در لیست امید بودم اما شب آخر گفتند که باید هزینه‌های انتخاباتی را پرداخت کنی! من قبول نکردم و گفتم قرار نیست من از این پول‌ها خرج کنم.

ادامه مطلب

view:45 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش