از شاملو تا عربستان: نگذارید "سعودی" هم بشود آرزوی بخشی از جوانان ایران

ورود زنان به ورزشگاه نهایت آرزوی زنان و دختران ایرانی نیست که آنها اولویت های دیگری هم دارند اما قبول کنیم که آزار دهنده است وقتی آنها در خلوت شان به هم بگویند زنان و دختران عربستان هم به ورزشگاه رفتند و ما باید به فکر حقه تازه تری از ریش و سبیل مصنوعی باشیم!

ادامه مطلب

view:31 منبع: عصر ایران - 9 ماه پیش