از خاموشی تا دو هفته آینده ادامه دارد تا نیاز3400 خانه روستایی رودبارجنوب به مقاوم سازی

تصاویر تیتر نخست و عناوین نیم صفحه نشریات چاپ 26 تیرماه کرمان را در سایت باشگاه خبرنگاران ببینید.

ادامه مطلب

view:42 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش