از اولین دستور انقلابی برای ساخت مسکن ارزان تا بنیادی که برای محرومان متولد شد

یکی از اولین دستورات اقتصادی امام پس از پیروزی انقلاب تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف کمک به ساخت مسکن محرومان بود.

ادامه مطلب

view:53 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش