از آخرین وضعیت مدرسه منحل شده «معین» تا اجرای ۲ مدل برای برگزاری کنکور در سال ۹۸

آموزش و پرورش در هفته گذشته با اخباری همچون آخین وضعیت مدرسه منحل شده «معین» و تغییرات در روند کنکور سال آینده همراه بود.

ادامه مطلب

view:4 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش