اروپا به انگلیس: هنوز میتوانی برگردی!

دو تن از مقام های عالی رتبه در اتحادیه اروپا گفته اند، بریتانیا هنوز هم می تواند نظرش را درباره بریگزیت تغییر دهد و همچنان عضوی از اتحادیه اروپا باقی بماند. به گزارش صدای ایران از ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا گفت: "قلب اروپایی ها هنوز به روی دوستای بریتانیایی ما برای ماندن در این بلوک همچنان باز است." او به اعضای پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت: اگر دولت بریتانیا به تصمیم خود برای اجرای بریگزیت بچسبد و با وجود تمام تبعات منفی در مارس آتی از آن خارج شود که هیچ، در غیر اینصورت دوستان بریتانیایی ما می توانند نظرشان را عوض کنند و بمانند. او به نقل از وزیر بریگزیت گفت: مگر خود دیوید دیویس نبود که می گفت اگر یک دموکراسی نتواند خودش را تغییر دهد دیگر دموکراسی نیست؟ ما در یک قاره هستیم و هنوز قلب هایمان به روی شما باز است. در ادامه سخنان تاسک، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی گفت: تاسک اشاراتی به مساله بریگزیت داشت و گفت که درهای ما هنوز باز است. امیدوارم که لندن به این حرف خوب گوش کرده باشد. گای ورهوفشتات، رئیس امور بریگزیت در اتحادیه اروپا هم گفت ...

ادامه مطلب

view:51 منبع: تی نیوز - 8 ماه پیش