اروپا بزرگترین مرکز سوءاستفاده جنسی از کودکان

گروه بین الملل- نتایج تحقیقات انجام‌شده در بریتانیا نشان می‌دهد که اروپا جای امریکای شمالی را به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان گرفته است.

ادامه مطلب

view:95 منبع: پلیس - 1 سال پیش