اروپا برای حفظ برجام باید گام‌های عملی بردارد

معاون انستیتو کشور‌های همسود' در روسیه تصریح کرد: حمایت سیاسی صرف برای دفاع از برجام و اجرای آن کافی نیست و اروپا باید برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران گام‌های عملی بردارد.

ادامه مطلب

view:38 منبع: فردا - 3 ماه پیش