ارزيابي ترامپ از خودش در قبال روسيه !

ترامپ در نشست خبري در واشنگتن مدعی شد هیچ یک از روسای جمهور آمریکا در تاریخ این کشور در برخورد با روسیه سخت گیرانه تر از خودش گام بر نداشته اند.

ادامه مطلب

view:36 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش