ارزش مواد معدنی کرمان 350 هزار میلیارد ریال برآورد شده است

کرمان - ایرنا - سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه ارزش مواد معدنی این استان برابر با 350 هزار میلیارد ریال است گفت: کرمان از 40 نوع ماده معدنی 60 میلیون تن استخراج دارد و از این نظر رتبه نخست کشور را از آن خود کرده است.

ادامه مطلب

view:206 منبع: ایرنا - 1 سال پیش