ارزش صادرات نفت گاز از خراسان رضوی افزایش یافت

مشهد- ایرنا- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: ظرف سه ماه نخست امسال ارزش صادرات نفت گاز از این استان نسبت به مدت مشابه پارسال 12 درصد افزایش یافت.

ادامه مطلب

view:27 منبع: ایرنا - 2 ماه پیش