اردوغان: اعضای دائم شورای امنیت مسئول بسیاری از ناعدالتی‌ها در جهان هستند

رئیس جمهور ترکیه از نظم کنونی جهانی انتقاد کرد و گفت اعضای دائم شورای امنیت مسئول بسیاری از ناعدالتی‌ها در سراسر جهان هستند.

ادامه مطلب

view:32 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش