اردن روابط خود را با کره شمالی قطع کرد

دولت اردن اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود با کره شمالی را قطع کرده است.

ادامه مطلب

view:34 منبع: 598 - 6 ماه پیش