ارتش سوریه ۲۰ کیلومتر را در مرز با اردن پاکسازی کرد

مهر

ادامه مطلب

view:21 منبع: خبرپو - 4 ماه پیش