ارتش سوریه ۲۰ کیلومتر را در مرز با اردن پاکسازی کرد

مهر

ادامه مطلب

view:2 منبع: خبرپو - 2 هفته پیش