ارتش سوریه ۲۰ کیلومتر را در مرز با اردن پاکسازی کرد

مهر

ادامه مطلب

view:15 منبع: خبرپو - 2 ماه پیش