ارتش سوریه در ۳ کیلومتری گذرگاه راهبردی در مرز با اردن

منابع خبری از پیشروی ارتش سوریه در جنوب این کشور و رسیدن به سه کیلومتری گذرگاه راهبردی نصیب در مرز با اردن خبر می‌دهند.

ادامه مطلب

view:22 منبع: فردا - 4 ماه پیش