ارتش سوریه بر ۹۱ درصد مساحت استان درعا مسلط شد

ارتش سوریه به عملیات خود در جنوب این کشور ادامه داد و بر مناطق جدیدی مسلط شد.

ادامه مطلب

view:29 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش