ارتش سوریه با آزادسازی 8 پاسگاه دیگر به 5 کیلومتری گذرگاه مرزی نصیب رسید

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود از جنوب استان درعا، هشت پاسگاه مرزی را در نزدیکی مرز اردن به کنترل خود درآورد و فاصله خود با گذرگاه مرزی نصیب به چند کیلومتر رساند. - ارتش سوریه با آزادسازی 8 پاسگاه دیگر به 5 کیلومتری گذرگاه مرزی نصیب رسید ارتش سوریه در ادامه عملیات خود از جنوب استان درعا، هشت پاسگاه مرزی را در نزدیکی مرز اردن به کنترل خود درآورد و فاصله خود با گذرگاه مرزی نصیب به چند کیلومتر رساند. به گزارش ... منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: بین الملل

ادامه مطلب

view:43 منبع: قطره - 4 ماه پیش