ارتش سوریه با آزادسازی 8 پاسگاه دیگر به 5 کیلومتری گذرگاه مرزی «نصیب» رسید

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود از جنوب استان درعا، هشت پاسگاه مرزی را در نزدیکی مرز اردن به کنترل خود درآورد و فاصله خود با گذرگاه مرزی «نصیب» به چند کیلومتر رساند.

ادامه مطلب

view:33 منبع: فارس - 4 ماه پیش