ارتش درباره سانحه ناوشکن دماوند در دریای خزر اطلاعیه داد

صبح امروز ناوشکن دماوند در هنگام ورود به بندر به علت افزایش سرعت باد و طوفان شدید در دریا، با موج شکن برخورد جزئی داشته است.

ادامه مطلب

view:50 منبع: تیتر 1 - 10 ماه پیش