ارتباط مستقيم بين "حالت خوابيدن" با "ميزان سلامتي " در افراد!

به طور متوسط ما حدود ۲۵ سال از زندگی خود را در خواب می گذرانیم، این موضوع بسیار ضروری است زیرا خوابیدن نقش مهمی در استمرار سلامتی جسمی و روانی ما دارد.

ادامه مطلب

view:75 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش